Leader Vesuri-hanke

Jämsänseudun Ampujat ry: JSA Ampumaratojen uudistus

Tämä kohde on saanut EU:n maaseuturahoitusta. Rahoittaja Vesuri-ryhmä ry.

Ampumaratojen Leader Vesuriryhmän-kehitys hanke Jämsänkosken Vierelän radalla ja seuran ilma-aseradalla hyväksyttiin lopulta loppuvuodesta 2023 saamaan haettua Leader-rahoitusta ja päästiin seuran päätöksellä aloittamaan saman tien. Hanke aikataulu hankkeessa jatkuu 2026 vuoden loppuun. Ensimmäisenä toimena hankkeen käynnistyttyä seuralle valittiin asevastaava ja hommattiin hänen hallintaansa asekaappi, jonne seuran asekalusto saatiin turvallisesti sijoitettua. Lisäksi hankkeelle päätettiin päävastuuhenkilöiksi seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, jotka hoitavat hankkeen tarvitseman organosoinnin ja talkoiden järjestelyt ja tarvittavan raportoinnin suoritetuista töistä.

Toisena vaiheena hankkeessa päätettiin uusia ampumaradan sähkösyötöt ja lisätä tarvittava kolmevaihe syöttö kivääriradan bunkkeriin, josta sitten tulevaisuudessa saadaan jatkettua se tulevan liikkuvan maalin radan tarpeisiin konttiin.

Hankkeen suurimpana tavoitteena on nykyaikaistaa seuran ilma-ase ja pienoiskivääriradan toimintoja ja mahdollistaa tulevaisuudessa myös liikkuvan maalin ammuntaharjoittelu radoilla, joka aiemmin on puuttunut täysin. Lisäksi mahdollistetaan entistä enemmän myös reserviläiskivääriammunta harjoittelu radalla. Näin ollen seuran radoilla harjoitettava lajikirjo laajenee merkittävästi ja parantaa mahdollisuuksia monipuoliseen ampumaharjoitteluun seuran omilla radoilla. Lisäksi kunnostetaan hieman rappeutumaan päässyt ampumarata-aluetta myös aiemmin tuettujen ampumamuotojen suorituspaikolla uuteen uskoon tarjoamaan edellytykset turvalliseen, monipuoliseen ja helppoon ampumaharjoitteluun. Samalla hankitaan seuralle nykyaikaista elektronista maalilaitekalustoa, joka entisestään helpottaa myös itsenäistä harjoittelua radalla.

Liikkuvan maalin rataa varten radalle päätettiin hankkia merikontit, joiden sisään rata saadaan sijoitettua ja toisaalta saadaan estettyä lyijyn joutuminen maaperään (rakennetaan kontin sisään loukkurakenne, jossa lyijy jää rakennettuun hiekkalaatikkoon, josta se on sitten tarpeen mukaan seulottavissa erilleen ja toisaalta sadevesi ei sitä pääse liuottamaan ja kaikki tauluun ammutut luodit jäävät kontin sisään. Kontit tilattiin paikalliselta Yrittäjältä Otto Haggrénilta ja hänen kauttaan onnistui loistavasti myös niiden saaminen paikoilleen ennestään valmiina olleen betonibunkkerin päälle. Tämän katsottiin olevan tulevaisuuden kannalta kestävin ja ekologisin vaihtoehto, joka kiristyvien ympäristösäädösten kannalta on jatkoa ajatellen liki välttämättömyys. Kontit ovat radalla uusiokäytössä, kun niiden kelpoisuus merirahtiin on päättynyt ja periaatteessa ne ovat myös myöhemmin tarvittaessa kohtuu helposti siirrettävissä. Pohjustus työt näille olivat myös helpohkot, sillä paikallaan oli ennestään valmis betonibunkkeri, jonka päälle saatiin tehtyä konteille sopivat alustat lämpökäsitellystä puutavarasta.

a

a

Radalle päätettiin myös hankkia grillikatos yhteiseksi taukopaikaksi toimijoille ja ampujille niin hankkeen aikana, kuin vuosiksi eteenkin päin. Alkuun tutkittiin tarjolla olevia uusia ns. kevythirsikatosvaihtoehtoja, mutta katokseksi lopulta valikoitui käytetty hieman ehostusta vaativa pyöröhirsi katos, jollainen tuli yllättäen tarjolle kohtuu hintaan ja jonka katsottiin olevan juuri sopiva ympäristöön ja tarjoavan hyvän suojan hieman isommallekin porukalle. Kierrätysteemalla siis mentiin lopulta tämänkin osalta.

Samalla kunnostetaan ja ehostetaan myös muita ampumapaikkoja radalla.